Hozzájárulok személyes adataimnak a LAM Alapítvány általi felhasználásához és feldolgozásához. Tudomásul vettem, hogy ezeket az adatokat a jogszabályi előírások betartásával a LAM Alapítvány az általa szervezett és lebonyolított tanfolyamok regisztrációjához, követéséhez használja fel. Személyes adataimat semmilyen más célból nem dolgozza fel és nem teszi közzé, kivéve ha mindez az előzetes tájékoztatásommal és a törvénynek megfelelő hozzájárulásommal történik. Ugyancsak tudomásul vettem, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeli az intézmény, ezek kezelése tekintetében az egyének védelméről, a személyes adatok szabad áramlásáról az (EU) 67912016 rendelet rendelkezéseivel összhangban jár el. (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR).

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy elérhetőségeimet a tanfolyam elvégzése után is megőrizze a LAM Alapítvány, annak érdekében, hogy az általa szervezett programokról, kézpésekről, eseményekről és kedvezményes lehetőségekről továbbra is tájékoztathasson.