A pályázat leadásának határideje 2019. november 4. (a postabélyegző dátuma, illetve személyes leadás vagy e-mail-en való elküldés esetén 2019. november 4. - 1530).