Rólunk

Háromszéken a gazdaképzés intézményes újraindításának a gondolata először 1990-ben vetődött fel Illyefalván Franz Schüle, Jörg Wyder, valamint Leo Meyer, a svájci HEKS (Protestáns Egyházak Segélyszervezete) képviselőinek háromszéki látogatásakor. Helyi szakemberek, valamint a HEKS és a DEZA (a svájci állam felzárkóztatási programja) képviselői megállapították, hogy a kialakuló új birtokviszonyok olyan kihívás elé állítják a gazdákat, amelyet szakmai tudás, tapasztalat és tőke nélkül sem rövid, sem hosszú távon nem tudnak megoldani, ezért a gazdaképzés beindítása nem csak idő-, hanem szükségszerű is. A kezdeményező csoport azt is megállapította, hogy a képzéshez megfelelő stratégia, infrastruktúra és biztos anyagi háttér kell. E feltételek megvalósításáig a HEKS felvállalta mintegy 25-30 fiatal gazda elméleti és gyakorlati képzését Svájcban.

Ennek köszönhetően 1991-ben 30 fiatal háromszéki gazda vett részt 4 hónapos képzésen Svájcban, ahol elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el.

A LAM Alapítvány hivatalos bejegyzése (1992) megteremti azokat az intézményes feltételeket, amelyek lehetőséget nyújtanak egy hosszú távú felnőttképzési, szaktanácsadási és hitelezési program kidolgozásához. A gazdaképzés szerves része lett az alapítvány régiófejlesztési programjának. Ettől az évtől kezdődően 1995-ig a gazdák elméleti képzése a LAM Alapítványnál, a gyakorlati képzés pedig Svájcban történik.

Az évek folyamán a képzési program több fejlődési szakaszon esett át, és ezzel párhuzamosan fejlődött a képzést kiszolgáló infrastruktúra is.

1995-ben felépült a LAM Alapítvány tangazdasága, amely által sikerült biztosítani a minőségi gyakorlati képzés feltételeit. Ebben az évben indul be a két éves gazdaképzés, melynek részeként a második évben 4-6 hónapos svájci praktikumon vehettek rész hallgatóink. szkhz 14

1997-ben beindul a gazdasszonyképzés, vidéken élő és gazdálkodó lányok, asszonyok számára. A képzés időtartama egy év volt.

2000-ben indult be a tanműhely, ami a hallgatók gépészeti képzését szolgálja.

2003-ban a LAM Alapítvány partnerségi kapcsolatot kötött a Bajor Parasztszövettséggel, ezáltal megvalósulhatott a lányok gyakorlati képzése agroturisztikai panziókban, a fiúké pedig különböző profilú gazdaságokban, Németországban.

A 2004. év újabb mérföldkövet jelent a képzési program fejlődésében. Romániában az elsők között akkreditáltattunk három felnőttképzési programot az alábbi foglalkozásokban: szakképzett növénytermesztő (OKJ kód 6111.1.1), szakképzett agroturisztikai dolgozó (OKJ kód 6111.1.3), valamint szakképzett állattenyésztő (OKJ kód 6121.1.1). Az akkreditált képzés végzőseinek államilag elismert szakképesítési oklevelet állítunk ki.

Az elmúlt időszakban a LAM Alapítvány több mint 10000 gazdának és gazdasszonynak nyújtott valamilyen szakmai továbbképzési lehetőséget és számtalan új munkahelyet teremtett. Az eltelt 30 év természetesen nem volt egyszerű és zökkenő mentes. Az alapítvány képzési tevékenysége több fejlődési stádiumon ment keresztül 1992 óta, mióta - a kuratóriumi elnök kezdeményezésével és svájci finanszírozással - a mezőgazdászok, valamint a kis és középvállalkozások szolgálatába állt. Nehéz időszakban alakult, az útkeresés, a tanácstalanság és az új vizeken járók bizonytalanságának időszakában, ezidő alatt azonban sikerült nem csak egy járható útra találnia, hanem utat is mutatnia az erdélyi gazdák, vállakozók és magánszemélyek számára.

szkhz 8 Számtalan sikeres pályázat (Leonardo, Grundtvig, TÁMOP, POSDRU - HEFOP, Szülőföld Alap, POCU, Vidékfejlesztési Alap stb.) résztvevőjeként vagy lebonyolítójaként, jelentős szakmai tapasztalatra tettek szert az alapítvány munkatársai, ezáltal is segítve a régió fejlődését. A honlapon működő online, illetve külön irodaként beüzemelt pályázatíró és szaktanácsadási rendszer, a népi hagyományok ápolása és népszerűsítése, a szociális jellegű tevékenységek (roma-program, önkéntes program stb.), a délutáni oktatási program, a kísérleti jelleggel Sepsiszentgyörgyön több oktatási intézményben beindított, az EU-által kifejlesztett TELLUS-program (mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alapismeretek oktatása játékosan, 10-14 éves gyerekek számára), a humánerőforrás-fejlesztését célzó, kezdő vállalkozók számára indított programok (POSDRU 2007-2013, POCU 2014 - 2020 - pályázatok) – mind olyan kezdeményezések, amelyek szerves részét képezik a Székelyföld gazdasági és szellemi felemelkedését szolgáló egységes stratégiánknak.

A felnőttképzés, -oktatás terén elért eredmények jegyében, a három eredetileg bejegyzett és akkreditált szak mellett sikerült hét új szakkal bővíteni kínálatunkat: az Idegenvezető (OKJ-kód: 3491.0.1) és a Vadgazda (OKJ-kód: 6154.2.1) szakokat 2010-ben jegyeztettük be. Az utóbbi szak egyedinek számított a régióban. Két évre rá akkreditáltattuk menedzsment-szakjainkat: Humánerőforrás-menedzser, Folyamatmenedzser, Projektmenedzser és Kezdő vállalkozói ismeretek, majd 2014-ben az Öko-gazda tanfolyamunkat, ezáltal tízre növelve a bejegyzett szakok számát.

szkhz 11 A LAM Alapítvány alapító tagja a PANNONFORRÁS - első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszternek (2009), illetve a jogelőd Pannonforrás Hálózatnak (2004), valamint a Duna Régió Felnőtt- és Szakképzési Klaszternek (2015).

A hitelezési tevékenységet szabályozó törvénykezés módosulása miatt a LAM Alapítvány kénytelen volt külön jogi alapokra helyezni hitelezési tevékenységét. Így született először 2005 decemberében a LAM Mikrohitel részvénytársaság, majd 2019-ben a LAM in-Vest részvénytársaság, amelyek keretében jelenleg is folytatódik az alapítvány hitelezési tevékenysége. A két hitelintézmény földrajzilag elhatárolt területen végzi tevékenységét: míg a LAM Mikrohitel az ország szívében, addig – ahogy neve is mutatja – a LAM in-Vest Erdély nyugati régiójának gazdasági életébe kapcsolódik be. A két hitelintézmény évente átlagosan négyszáz új hitelt folyósít 5,5 – 6 millió euró értékben. A kihelyezett hitelek több mint kétharmadát mezőgazdasági vállalkozásoknak folyósítják, a fennmaradó arány a kis és közepes, vidéki környezetben működő vállalkozásokat segíti. A két hitelintézmény összesen tíz fiókintézetén keresztül nyújtja szolgáltatásait, hét megyében: Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen (Kovászna m.), Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson (Hargita m.), Marosvásárhelyen (Maros m.), Brassóban (Brassó m.), Kolozsváron (Kolozs m.), Besztercén (Beszterce-Naszód m.) és Zilahon (Szilágy m.).

Az alapítvány jelenleg 6 állandó alkalmazottal és mintegy 15-20 külső szakértővel (képzők, oktatók) végzi tevékenységét. Munkáját egy héttagú kuratórium irányítja, elnöke Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

A LAM Alapítvány 20 éves évfordulóján készült összeállítás: https://vimeo.com/71320887

Ernst F. Schumacherrel együtt valljuk mi is, hogy „A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel (...)”.

Jelenlegi és múltbéli partnereink:

Kovászna Megyei Szarvasmarha-tartók Egyesülete